Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest to dziedzina gospodarki leśnej w której życie drzew zaczyna się i kończy. Jednym z ważnych celów hodowli lasu jest racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie drzewostanów z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Hodowla lasu jest to dziedzina gospodarki leśnej w której życie drzew zaczyna się i kończy. Jednym z ważnych celów hodowli lasu jest racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie drzewostanów z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Obejmuje następujące działy:

● gospodarkę nasienną,
● gospodarkę szkółkarską,
● cięcia pielęgnacyjne, rębnie,
                           ● odnowienia i zalesienia,
                           ● poprawki, uzupełnienia, dolesienia
                           ● uprawy plantacyjne,
                           ● pielęgnowanie lasu i siedliskZadania jakie stoją przed nami  w ramach prac hodowlanych  na lata 2011-2020 to średniorocznie:
Odnowienia i zalesienia - 134 ha
Poprawki i uzupełnienia - 28 ha
Pielęgnacja gleby - 151 ha
Czyszczenia wczesne – 79 ha
Czyszczenia późne  – 184 ha
Trzebieże wczesne  - 224 ha

Sadzonki którymi odnawiamy las i zalesiamy produkowane są  w szkółce leśnej w Rębowie. Na 11,5 ha corocznie produkuje się ponad 20 gatunków lasotwórczych, domieszkowych i biocenotycznych. Rocznie jest to około 6 mln. szt. Produkcję szkółkarską prowadzi się również na potrzeby Nadleśnictwa Ustka i Łupawa.

 

Baza nasienna Nadleśnictwa Damnica to:

● gospodarcze drzewostany nasienne; sosnowe, bukowe, dębowe, brzozowe i olchowe o łącznej powierzchni 289 ha.

● wyłączone drzewostany nasienne: bukowy o powierzchni 8,38 ha i daglezjowy  o powierzchni 4,14 ha

● 15 drzew matecznych; 3 czereśni ptasiej, 4 buka, 7 daglezji i 1 dębu bezszypułkowego

● 8 źródeł nasion; tj.; lipa drobnolistna, czereśnia ptasia, jesion wyniosły, grab pospolity, olsza szara, klon jawor, klon pospolity.

● bloki upraw pochodnych; buka, dęba, sosny, modrzewia  - łączna powierzchnia to 45 ha.

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wyniki konkursu plastycznego:

Wyniki konkursu plastycznego:

„Chcemy lasów zielonych, a nie ogniem spalonych"

Na konkurs plastyczny ogłoszony przez nasze nadleśnictwo wpłynęły ogółem 123 prace. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim  udział, za wyobraźnię, pomysłowość

i wkład pracy. Komisja szczególnie zwracała uwagę na zgodność pracy z tematem oraz samodzielność. Poniżej lista nagrodzonych.

            Kategoria wiekowa 3-4- latki (przedszkolaki):

  1. Maciej Warkocki – Przedszkole „Leśny Ludek" w Damnicy.
  2. Kornelia Brzykcy – Przedszkole „Leśny Ludek" w Damnicy.
  3. Oliwier Wolski – ZS w Damnie.

 

 Kategoria wiekowa 5- latki (zerówka):

1.   Wiktoria Siwa – Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach.

2.   Michał Kowal -  Przedszkole „Leśny Ludek" w Damnicy.

3.   Paulina Ciszek - Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach.

 

Wyróżnienie: Martyna Postraszyńska - Społeczne Przedszkole w Szczypkowicach.

 

             Kategoria wiekowa I klasa

1.   Małgorzata Grzesiak – ZSP w Główczycach.

2.   Igor Kowal -  ZS w Damnicy.

3.   Oliwier Kozłowski – ZS w Damnie.

 

Wyróżnienie: Michalina Duk - ZS w Potęgowie.

                    Wyróżnienie: Małgorzata Bubka - ZS w Potęgowie.

         

            Kategoria wiekowa II klasa

1.   Julia  Grzesiak – ZSP w Główczycach.

2.   Katarzyna Pawłowska -  ZS w Zagórzycy.

3.   Karolina Bałabuch – ZS w Pobłociu.

 

 

Wyróżnienie: Julia Jaszek – ZS w Główczycach.

Wyróżnienie: Katarzyna Wenta – ZS w Pobłociu.

Wyróżnienie: Natalia Szymańska – ZSP w Główczycach.

Wyróżnienie: Ania Zagórowska – ZS w Damnicy.

     Kategoria wiekowa III klasa

1.   Nina Klimczak – ZSP w Główczycach.

2.   Maria Augustynowicz -  ZS w Damnicy.

3.   Oliwia Potyńska – ZSP w Główczycach.

 

Wyróżnienie: Jakub Zych – ZS w Pobłociu.

 

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY Wszystkim dzieciom i opiekunom. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 maja
w siedzibie Nadleśnictwa Damnica (o szczegółach powiadomimy droga mailową.)